Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 160 คน
 สถิติเมื่อวาน 55 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2381 คน
2381 คน
220556 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 Experimental Table for Electrical Laboratory 


exTable

*  โต๊ะทดลองทางไฟฟ้าพร้อมคอนโซลสำหรับห้องปฎิบัติการทางไฟฟ้า
*  ตัวโต๊ะทดลองมีขนาด 800x1,500x800 มม. (กxยxล) ตัวคอนโซลมีขนาดไม่น้อย
    กว่า 1500x245x 240 มม. (กxสxล) ความกว้างเท่าขนาดโต๊ะ
*  พื้นโต๊ะทำด้วยไม้เนื้อแข็งหรือไม้ปาติเกิล มีความหนาไม่น้อยกว่า 28 มม. ปิดทับ
    ด้วยเมลามีนทั้งสองด้าน ปิดขอบโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ด้วย PVC หนา 2 มม.
*  โครงสร้างขาโต๊ะเป็นเหล็กกล่องขนาด 50x50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.2 มม.
    เคลือบสีอีพ๊อกซี่ผ่านขบวนการ อบความร้อน หรือเป็นโลหะไร้สนิม
*  ตัวคานเป็นเหล็กกล่องขนาดเดียวกับขาโต๊ะหรือเป็นโลหะไร้สนิม ลักษณะตัวคาน
    เชื่อมยึดติดกันทั้ง 4 ด้าน พร้อมทั้งมีคานรองรับน้ำหนักพื้นโต๊ะ ตามแนวความ
    กว้าง
*  ตัวคอนโซลใช้สำหรับบรรจุแผง Module อุปกรณ์ไฟฟ้า ทำจากโลหะพับขึ้นรูป
    พ่นสีฝุ่นอุตสาหกรรมผ่านขบวนทางความร้อนปิดผิวหน้าทุกด้านมีความเป็นฉนวน
    อย่างดี
*  ตัวโมดูลสามารถถอดออกและยึดติดตั้งกลับได้อย่างสะดวกโดยการคลายสกรูด้าน
    หน้า
*  เป็นโต๊ะปฏิบัติการพร้อมแหล่งจ่ายแรงดันระบบไฟฟ้า 3 เฟส 220/380 Volt
    50 Hz
*  ระบบแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบ Module อิสระติดตั้งภายใน Console
*  ตัว Console และโต๊ะปฏิบัติการยึดติดกันอย่างมั่นคงแข็งแรง
*  แผง Module อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งภายในคอนโซล ทำด้วยวัสดุที่เป็นฉนวน
    มีความหนาไม่น้อยกว่า 5 mm.ผิวหน้าเคลือบด้วยวัสดุผิวเรียบไม่สะท้อนแสงที่เป็น
    เนื้อเดียวกัน สามารถทนความชื้น และความร้อนโดยไม่ทำให้เกิดการลุกไหม้
    มีอักษรกำกับ และ สัญลักษณ์ลายวงจร ใช้เทคนิคการพิมพ์แบบกัดเซาะร่องลง
    บนผิวหน้าของแผง Module
*  ประกอบด้วยแผง Module อุปกรณ์ต่างๆ ดังต่อไปนี้
     -  แผง Main Circuit breaker 3 pole ไม่น้อยกว่า 10 A และ Earth Leakage
     -  แผงจ่ายไฟกระแสสลับปรับค่าได้ 1 เฟส 0-250 V ไม่น้อยกว่า 2 A
     -  แผงจ่ายไฟกระแสตรงปรับค่าได้ 0-30V จ่ายกระแสได้ไม่น้อยกว่า 2A
     -  แผงจ่ายไฟ Universal out let แบบ 2P+PE ขนาด 220 Volt
     -  แผงFunction Generator ขนาด 0.5Hz -2.5MHz สามารถกำเนิดสัญญาณ
        ซายน์,สามเหลี่ยม,สี่เหลี่ยม จำนวน 12 Ranges สามารถปรับ Duty Cycle 
        ขนาด peak to peak แรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 10 โวลต์, ที่ 50 โอห์ม มี
        สัญญาณเอาท์พุทแบบ TTL

 

 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110