Main Menu


Side Page

 สถิติวันนี้ 164 คน
 สถิติเมื่อวาน 202 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3003 คน
5664 คน
223839 คน
เริ่มเมื่อ 2015-03-25

 


Username

Passwordforget password
Member Registration


 

 
PAN DIDACTIC : The Powerful Resource In Educational Engineering.
 

 
  The Powerful Resource In Educational Engineering.

 

 

 

MDO-2000E Series
Mixed Domain Oscilloscope : (200/100/70MHz)


Features
*  200/100/70MHz bandwidth selections ; 2 or 4 channels
* 
Real time sample rate for each channel is 1GSa/s (2 channel models) Maximum real
    time sample rate is 1GSa/s 
(4 channel models)
* 
Per Channel 10M memory depth and VPO waveform display technology
* 
Waveform update rate up to 120,000 wfms/s
*
 
8 “ WVGA TFT LCD display
*  Maximum 1M FFT provides higher frequency domain resolution measurements
*  High ,low and band pass filter functions
*
  29,000 segmented memories and waveform search functions
*  I2C/SPI/UART/CAN/LIN serial bus trigger and decoding function
* 
Data log function is able to track signal changes up to 1000 hours
* 
Network storage function
*
 
Mask test function
*
 
MDO-2000EG equips with a spectrum analyzer and a dual c hannel 25MHz AWG
* 
MDO-2000EX equips with a spectrum analyzer ; a dual channel 25MHz AWG; 
    DMM and power supply.
 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

 

MSO-2000 series
Mixed-signal Oscilloscope : (200/100/70MHz)

Features
*  200/100/70MHz bandwidth selections: 2 or 4 channels
*  MSO-2000E equips with a 16-channel logic analyzer
*  MSO-2000EA equips with a 16-channel logic analyzer and a dual channel 25MHz 
    arbitrary waveform generator
*  Real time sample rate for each channel is 1GSa/s (2-channel models);Maximum real
    time sample rate is 1 GSa/s (4- channel models)
*  Maximum 10M memory depth and VPO waveform display technology
*  Waveform update rate up to 120,000 wfms/s
*  8 ” WVGA TFT LCD screen display
*  Maximum 1M FFT provides higher frequency domain resolution measurements
*  High Pass, Low Pass and Band Pass Filter Functions
*  29,000 segmented memory sections and waveform search function
*  I2C/SPI/UART/CAN/LIN serial bus trigger and decoding functions
*  Data log function is able to track signal changes up to 100 hours
*  Network storage function
 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 
 

MFG-2000 Series
Multi-Channel Function Generator
 

Features 
*  Maximum Five Output Channels
    --  2 Equivalent Performance Arbitrary Channels Frequency : 1Hz~10/20/30/60MHz
    --  RF Channel Frequency (FG/ARB/MOD) : 160/320MHz
    --
 
Pulse Generator Frequency : 25MHz
    --
 
Power Amplifier : Low Frequency, 100kHz, Output 20W
*  True Point by Point Output Arbitrary Waveform Function : 200MSa/s, 100MHz
    Repetition Rate, 14-bit Resolution,16k Point Memory Depth
*  Earth Ground Isolation Design Among I/O Terminals and 
Instrument Chassis
*  Frequency Counter : 150MHz, 8 bits
*  AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/SUM/PWM Modulation
*  USB Host/USB Device/LAN (MFG-22XX only)
*  4.3 Inch TFT Color Display
 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 


 


PSU-HV Series
Programmable Switching D.C. Power Supply

  

Features
*  Voltage output: 100V/ 150V/ 300V/ 400V/ 600V
*  Power output: 1500W/ 1520W/ 1560W
*  C.V/ C.C priority mode
*  Adjustable voltage/current rise and fall time
*  Parallel connection (maximum 4 units of the same model)
*  Series connection (maximum 2 units of the same model)
*  High efficiency and high power density
*  1U height and 19”Rack Mount Size
*  Three sets of Preset Function
*  Bleeder Control function
*  Internal Resistance function
*  Panel lock function
*  Protection: OVP, OCP, OHP, UVL, AC Fail, FAN Fail
*  Standard: USB, LAN, RS-232, RS-485, analog control
*  Option: GPIB、isolated analog interface (voltage control)、isolated analog control
   (current control)
*  CE certified
 

   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 
 
  
PROVA 210  PROVA901/903


 


 

Features
*  สามารถทดสอบคุณลักษณะกราฟ I-V ของ
    ระบบ PV
*  สามารถทำการทดสอบที่มีการค้นหาข้อมูล
    แบบอัตโนมัติที่พิกัดแรงดัน 60V และพิกัด
    กระแส 12A (ที่ 500W )
*  ความละเอียดที่ดีที่สุดอยู่ที่ 1mV, 1mA
*  สามารถวัดทดสอบหาค่าด้วยตนเองแบบ
    ชนิด 1 จุดได้
*  วัดแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vmaxp) ณ จุด
    Pmax
*  วัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด (Imaxp) ณ จุด
    Pmax
*  วัดแรงดันไฟฟ้าแบบเปิดวงจร Voc
*  วัดกระแสไฟฟ้าแบบลัดวงจร Isc
*  สามารถแสดงค่าแต่ละจุดบนกราฟ I-V ด้วย
    เคอร์เซอร์
*  สามารถคำนวนหาประสิทธิภาพ (%) ของ
    ระบบ PV
*  สามารถกำหนดค่าพื้นที่ของแผงเซลแสง
    อาทิตย์ตั้งแต่ 0.001 ถึง 9999 m2
*   กำหนดค่ามาตรฐานแหล่งกำเนิดแสง 10 ถึง
    1000 W/m2
*  เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB
*  มีฟังก์ชั่นที่กำหนดค่าการเตือนเมื่อพลังงาน
    ของตัวเครื่องลดต่ำลง
*  มีระบบนาฬิกาและปฏิทินติดตั้งภายใน
*  มีแบตเตอรี่ lithium ที่สามารถนำกลับมา
    ประจุใหม่ได้ขนาดแรงดัน กระแสที่ 11.1V
    1600mAh 1 ชุด
*  มีหน่วยความจำที่บันทึกข้อมูลได้ 100 ค่า
*  จอแสดงผลเป็นแบบ LCD ขนาดใหญ่ มีไฟ
    backlight
*  การประยุกต์ใช้งาน
    -  Quality control in the production line,
       warehouse, or site of installation.
    -  Identify the solar power system
       requirement.
    -  Maintenance of solar panels.
    -  Verify the best installation angle of
       solar panels

Features
*  ดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบมือถือขนาด
    60,000 Counts
*  เป็นดิจิตอลมัลติมิเตอร์แบบ 2 แชแนล
    ที่สามารถแสดงค่าที่สัมพันธ์กันในการ
    วัดแสดงผล เช่น
    ACV Frequency (Hz) +Duty
    Cycle (%), TTL Frequency (Hz)
    +Duty Cycle (%) (Hz) -Duty
    Cycle (%), V+V, V+A
*  หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD แสดงผล
    ขนาด 5 digits ทั้ง 2 แชแนล
*  ย่านวัด DC Voltage มีความแม่นยำ
    เบื้องต้นอยู่ที่ 0.03% และย่านวัด AC
    มีความแม่นยำเบื้องต้นอยู่ที่ 0.1%
*  เป็นมิเตอร์ชนิด True RMS ขอบเขต
    การใช้งานสูงสุดที่ 200KHz
*  ย่านวัด AC Voltage และ DC Voltage
    ในช่วง 60mV-1000V
*  ย่านวัด AC Current และ DC Current
    ในช่วง 600uA-10A
*  ย่านวัด Resistance ในช่วง 999.99 ohm
    - 40Mohm
*  ย่านวัด Capacitance แบบ Auto Range
    ในช่วง 60.00nF-490.0uF และแบบ
    Manual Rangeในช่วง 99.99nF-999.9uF
*  สามารถวัดค่าความถี่ (สัญญาณ TTL)
    ในช่วง 1.000Hz-2MHz
*  สามารถวัดค่า % Duty Cycle ที่ 0.001%-
    100% ในช่วงของความถี่ 1Hz-600kHz
*  สามารถใช้งาน Diode Test และ
    Continuity Measurement ได้
*  สามารถทำ Auto/Manual Range, MAX,
    MiN, HOLD ได้
*  มีพอร์ต RS-232 Infrared พร้อมทั้งสาย
    อินเตอร์เฟสที่สามารถเชื่อมต่อกับ
    คอมพิวเตอร์พร้อมชุดโปรแกรมที่สามารถ
    บันทึกข้อมูลได้

**เฉพาะรุ่น 903 ที่สามารถทำ
    Data Logging ทั้งสองแชแนลได้ที่
    10,708 record
 


PROVA11 PROVA15

 

 

Features
เป็นแคลม์ปมิเตอร์ที่สามารถวัดได้ทั้งกระแส
    ไฟตรงและกระแสสลับ
*  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแคลม์ปอยู่
    ที่ 23 mm
*  หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LCD แสดงผล
    ขนาด 3 3/4 หลัก
*  ย่านวัด AC Current อยู่ในช่วง 400mA-
    30A (True RMS)
*  ย่านวัด DC Current อยู่ในช่วง 0-40A
*  สามารถวัด AC/DC Voltage ได้สูงสุดที่ 
    400V
*  มีปุ่มปรับ zero สำหรับย่านวัด DC Current

สามรถทำ MAX, MiN, HOLD ได้ 
Features
*  เป็นโพรบวัดกระแสที่สามารถวัดได้ทั้ง
    กระแสไฟตรงและไฟสลับได้สูงสุดที่ 30A
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากแคลม์ป
    อยู่ที่ 23 mm
*  มีย่านวัดและอัตราส่วนดังนี้
   -  400mA วัดได้ AC ที่อัตราส่วน 1mV/mA
   -  4A วัดได้ AC/DC ที่อัตราส่วน 100mV/A
   -  30A วัดได้ AC/DC ที่อัตราส่วน 10mV/A
*  มีปุ่มปรับ zero สำหรับย่านวัด DC Current

 


GDS-300 / 200 Series  GDS-1000B Series
  

 

Features 
*  200/100/70MHz Bandwidth 
    Selections, Two Input Channels
*  1GSa/s Maximum Sample Rate
*  Maximum 5M Memory Depth Per
    Channe
*  7” 800 x 480 Full Touch Panel
    Capacitive LCD Multi-Point
    Control, Landscape and
    Portrait Displayl
*  Built-In 50,000 Counts DMM
*  3 0,000 Consecutive Waveform
    Records Logging Function, Replay
    Measurement Results Any Time
*  Temperature Measurement and    
    Logging Function
*  Built-In Engineering Calculator, 
   SMD Resistance Coding, Color
   Coding Info, and Attenuator
   Calculation Application Software
*  Optional Differential Probe to
   Achieve Isolation Effect

Features
 

*  50/70/100MHz bandwidth 
    selections, 2ch or 4ch input
*  1GSa/s maximum sampling rate
*  10M maximum memory depth for 
    each channel
*  7” 800 x 480 WXGA LCD display
*  256 color gradient display function  
    to strengthen waveform
    performance
*  1Mpts FFT frequency domain signal
    display
*  Zero Key function for horizontal
    time,
    vertical voltage and triggering
*  Compact and innovative exterior
    design

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


GDS-2000E Series

GSP-730

                                                                                  

Features
*  200/100/70MHz Bandwidth Selection;
    2 or 4 Channels 
*  1GSa/s Real-Time Sampling Rate for
    Each Channel
    chmodel); 1GSa/s Maximum
    Real-Time Sampling Rate
    (4ch model) 
*  Standard 10M Maximum Memory
    Depth a nd VPO Waveform Display
    Technology 
*  Waveform Update Rate of 120,000
    wfm/s 
*  8 ” WVGA TFT LCD Display 
*  FFT with Maximum 1M points to
    Provide Higher Frequency Domain
    Resolution Measurement 
*  High and Low Pass Digital Filter
    Functions 
*  29,000 Sections of Segmented
    Memory and Waveform Search
    Functions 
*  I2C/SPI/UART/CAN/LIN Serial Bus
    Trigger and Decoding Function 
*  Data Log Function Tracks Signal
    Changes Up To 100 hours 
*  Provide Remote Internet Storage
    Function
Features
*  Frequency Range : 150kHz ~ 3GHz
*  Autoset Function
*  Noise Floor: ≦-100dBm
*  RBW Range : 30kHz, 100kHz,
    300kHz, 1MHz
*  ACPR/CHPW/OCBW Measurement 
*  Traces in Different Colors
*  Split Window Function
*  Limit Line Function
*  Remote Control Software
*  Presentation Material for Training
    Courses
*  Support Interface : USB Device/Host,
    RS-232C
*  5.6” TFT LCD with VGA Output

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 


 : 02-983-3737

 : e:mail : pan@pandidactic.com

 : แพน ไดแด็กติก

 
   
  

 Copyright (c) 2006 by Your Name 
 
บริษัท แพน ไดแด็กติก จำกัด   27/19 ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110